• verolg1.jpg
  • verolg2.jpg
  • verolg3.jpg
  • verolg4.jpg
  • verolg5.jpg

  • zondag 6 oktober klus- en onderhoudsmiddag (13.30-16.00)
  • zondag 17 november: blad ruimen (10.30-13.00)

ONDERHOUD VAN SPEELTOESTELLEN EN GROEN. In het voor- en najaar organiseert het bestuur van de speeltuin een aantal klusochtenden. Op deze dagen maken we de speeltuin weer winter- en zomerklaar. Er wordt geverfd, geveegd, gesnoeid, gemaaid en nog veel meer. Iedereen is welkom om te helpen, ook de kinderen. Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd en de skelters worden buiten gezet.

speeltuin klein 1  speeltuin klein 2  speeltuin klein 3  speeltuin klein 4  speeltuin klein 5  speeltuin klein 6